Forsvarsminister Nick Hækkerup og Kristalina Georgieva – kommissær med ansvar for internationalt samarbejde, humanitær bistand og katastrofehjælp – drøftede i dag europæisk katastroferespons i forbindelse med EU kommissærens besøg i København. Drøftelserne skete som led i EU samarbejdet om civilbeskyttelse (beskyttelse af befolkningerne i tilfælde af natur- eller menneskeskabte katastrofer) og forud for, at Danmark den 1. januar 2012 overtager EU formandskabet.

”Jeg synes, at det er vigtigt at huske, at der er på civilbeskyttelsesområdet er en tradition for, at landene i EU viser solidaritet og hjælper lande i tilfælde af, at de rammes af katastrofer som voldsomme oversvømmelser, jordskælv eller lignende, og hvor det ramte land ikke selv kan løfte opgaven 100 procent. Det er vigtigt at vi bevarer og værner om denne solidaritet, og at vi gør en forskel i katastroferamte område – også når disse ligger langt fra Europa”, siger Nick Hækkerup.

På mødet blev behovet og mulighederne for samarbejde, koordination og erfaringsopsamling også nævnt som vigtige elementer i det europæiske samarbejde om katastroferespons.

”Vi er mange lande i EU og sammen står vi stærkere, når vi skal møde både nutidens og fremtidens udfordringer. Ved at fortsætte med at udvikle vores samarbejde og koordination inden for EU, og herunder inddrage vigtige samarbejdspartnere som FN, vil vi kunne opretholde og videreudvikle en stærk europæisk katastroferespons. En katastroferespons, som er effektivt koordineret for at undgå dobbeltarbejde, og som tager ved lære af de erfaringer, som hvert EU land gør i forbindelse med indsættelse i katastrofeområder. Gør vi det rigtigt, så vil det gøre det europæiske samarbejde om katastroferespons endnu stærkere”, siger Nick Hækkerup.

Danmark deltager fuldt ud i EU samarbejdet om civilbeskyttelse. Formålet er at forebygge og beskytte mod naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer. EU Kommissionen arbejder i øjeblikket med et forslag til fremtidens europæiske katastroferespons. EU Kommissionen forventes at fremsætte forslaget inden for kort tid. Danmark vil som formandskab for EU lede forhandlingerne i EU-systemet i første halvdel af 2012.