Forsvaret har i dag modtaget MIAPRISEN, som er Institut for Menneskerettigheders årlige pris for mangfoldighed i Arbejdslivet. Forsvaret løb med prisen i kategorien ”Meget store arbejdspladser” for at have fremmet mangfoldighed og ligebehandling for ansatte og jobsøgende uanset køn, etnisk oprindelse, religion, alder, handicap og seksuel orientering.

Det glæder forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, at forsvaret får denne synlige hæder for sin indsats:

- Både i forsvaret og inden for hele Forsvarsministeriets ressortområde har vi stor fokus på mangfoldighed. Derfor er det utrolig glædeligt, at forsvaret får MIAPRISEN for det arbejde, de har lavet i forhold til ligebehandling og mangfoldighed. Jeg er overbevist om, at prisen kan være med til at vise, at forsvaret virkelig gør en stor indsats for mangfoldighed, og at det kan fremme en bred rekruttering til forsvaret. Prisen må dog ikke blive en sovepude. Både i ministeriet og i forsvaret har vi et stort stykke arbejde foran os fx i forhold til at rekruttere og fastholde flere kvinder i uniform og medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund generelt. Derfor er Forsvarsministeriet i gang med at udforme en mangfoldighedspolitik for hele ministeriets ressortområde. Den samlede politik vil blandt andet basere sig på det arbejde, forsvaret allerede har sat i gang siger forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.

Blandt de nominerede til MIAPRISEN er både små og store virksomheder. ”MIA” står for mangfoldighed i arbejdslivet.