Chefen for Forsvarets Materieltjeneste er overordnet ansvarlig for den strategiske og funktionelle styring af materielområdet. I den forbindelse har chefen ansvaret for, at der bliver gennemført det nødvendige tilsyn i forbindelse med realiseringen af forsvarets materielinvesteringer.

Chefen for Forsvarets Materieltjeneste er også national materieldirektør og refererer i visse sager af politisk/strategisk karakter samt i sager relateret til det multinationale samarbejde til Forsvarsministeriets departement. Materieldirektøren er medlem af Forsvarsministeriets koncernledelse og formand for Forsvarets Materielnævn.

Ansøgningsfristen er 19. januar 2011.