”Jeg er netop kommet hjem fra en tjenesterejse i Afghanistan og har først nu mulighed for at følge op på min presseudtalelse fra i onsdags om Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes kritik af forsvarets økonomistyring og departementets tilsyn.
 
For mig som minister er det afgørende vigtigt, at Folketinget til enhver tid kan træffe beslutninger ud fra et retvisende grundlag. Forligskredsen er i næste uge i forvejen inviteret til et møde, hvor vi skal drøfte forsvarets afrapportering på forligsøkonomien. På mødet vil vi også gennemgå Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes kritik,” udtaler forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.
 
”Departementet og Forsvarskommandoen gennemgår nu Rigsrevisionens beretning nøje med henblik på at sikre, at der kan ske en konkret opfølgning på de anbefalinger, som Rigsrevisionen har. Det er selvfølgelig et arbejde, som ikke bare jeg selv og departementet, men også forsvarets øverste ledelse, vil have stort fokus på.
 
Jeg mødes i næste uge med forsvarschefen og chefen for forsvarsstaben for at gennemgå Rigsrevisionens beretning og drøfte det videre forløb”, siger forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.
 
Jævnfør Rigsrevisorlovens § 18, stk. 2, skal forsvarsministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne med de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Fristen for redegørelsen er fire måneder.
”Departementet og Forsvarskommandoen vil bruge den kommende tid på at lave en plan for, hvordan Rigsrevisionens anbefalinger implementeres. Denne plan vil indgå i mit svar til Statsrevisorerne.
 
Jeg anerkender fuldt ud, at vi stadig ikke er i mål med økonomistyringen. En styrkelse af økonomistyringen er et helt centralt område, som både departementet og Forsvarskommandoen i længere tid har arbejdet med. Der er i den forbindelse taget en lang række skridt, og departementet har iværksat omfattende budgetanalyser som en udløber af den gældende forligsaftale. Rigsrevisionens beretning vil i den forbindelse være til stor nytte i det videre arbejde med at sikre en god og målrettet økonomistyring”, afslutter Gitte Lillelund Bech.