Ledelsen af forsvaret skal moderniseres. Sådan lyder det i regeringsgrundlaget. Derfor har regeringen nu besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på, hvordan en modernisering og mulige grundlæggende ændringer af den nuværende struktur af ledelsen af forsvaret kan se ud.

Arbejdsgruppen skal opstille mulige modeller for en ændret struktur af ledelsen af forsvaret og vurdere disse modeller i forhold til fremtidens krav om koordineret og effektiv ressourceudnyttelse og opgavevaretagelse, herunder en yderligere forbedret økonomistyring. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse også se på, hvordan andre NATO-lande har organiseret sig.

Arbejdsgruppen består af medlemmer fra Forsvarsministeriet, Statsministeriet, Finansministeriet og Forsvarskommandoen. Gruppen skal afslutte sit arbejde medio marts 2012, hvorefter regeringen vil tage stilling.

Læs mere i dokumentet "Kommissorium for arbejdsgruppe om modernisering af ledelsen af forsvaret"