Den 14. marts inviterede forsvarsminister Gitte Lillelund Bech til høring om mangfoldighed i forsvaret. Det skete som et led i arbejdet med en egentlig mangfoldighedspolitik for hele Forsvarsministeriets område. Der var særligt fokus på to grupper, hvor fordelene ved en ekstra indsats vurderes at være størst: Nemlig kvinder og etniske minoriteter. Det blev en dag med mange gode indlæg og nye vinkler på et arbejde, som allerede foregår mange steder i bl.a. forsvaret.

”Jeg er helt på det rene med, at der allerede sker meget på området. Senest har forsvaret spillet 14 konkrete initiativer på banen, og det er ikke tilfældigt, at forsvaret er nomineret til den såkaldte MIA-pris for 2011 (Mangfoldighed i Arbejdslivet). Høringen den 14. marts viste med konkrete eksempler fra både forsvaret og det private erhvervsliv, at der er betydelige gevinster ved en øget mangfoldighed.

En af de ting, som seminaret meget tydeligt viste mig, var behovet for meget præcist at vise, hvorfor mangfoldighed er en god ide. Det skal vi arbejde mere med. Blandt andet derfor ønsker jeg at øge fokus på opgaven – både i forsvaret og i de øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet – med den kommende mangfoldighedspolitik. Vi skal udnytte det betydelige potentiale ved mangfoldighed,” konstaterer Gitte Lillelund Bech.

Den samlede politik for øget mangfoldighed i Forsvarsministeriets område kommer i løbet af foråret.