Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech og ligestillingsminister Lykke Friis vil i anledning af kvindernes kampdag møde nogle af de kvinder, der som ansatte i forsvaret kæmper for fred og sikkerhed, nationalt og internationalt. Formålet med mødet på Frederiksberg Slot den 8. marts 2011 er at fokusere på mangfoldighed i forsvaret og i særdeleshed på de kvindelige soldater. Herunder drøfte, hvordan forsvaret kan tiltrække og fastholde flere kvinder for derigennem at øge mangfoldigheden.

”Forsvaret har brug for de kvikkeste hoveder til at løse de mange og krævende opgaver i og uden for Danmark. Derfor skal endnu flere kvinder tænke på forsvaret som en interessant og udfordrende arbejdsplads, så vores talentmasse bliver endnu større” siger forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.

”Erfaringerne fra indsatsen i blandt andet Afghanistan har vist os, at en mangfoldig gruppe af udsendte soldater har bedre muligheder for sammen at løse krævende opgaver og ikke mindst nå de lokale kvinder i vores missionsområder” fortsætter Gitte Lillelund Bech.

Flere kvinder i uniform vil være et centralt mål for forsvarsministerens nye mangfoldighedspolitik, der offentliggøres til foråret.

Drøftelserne fra mødet med de kvindelige soldater den 8. marts 2011 og høringen ”Kan nye mennesker bære gamle uniformer” på Frederiksberg Slot den 14. marts 2011 vil begge være væsentlige input til udviklingen af mangfoldighedspolitikken for hele Forsvarsministeriets område.

Ministrenes møde med de kvindelige soldater foregår i Marskalstuen på Frederiksberg Slot den 8. marts kl. 1130-1230. Herefter vil ministrene overvære en del af taktikuddannelsen på Hærens Officersskole.