Samarbejde mellem en bred vifte af personer med forskellige kompetencer fremmer både læring, kreativitet og nytænkning. Alt sammen elementer, der er brug for i løsningen af opgaver hver eneste dag inden for hele Forsvarsministeriets område. Derfor er øget mangfoldighed også en vigtig vej til bedre løsning af opgaverne – og derfor lancerer forsvarsminister Gitte Lillelund Bech en ny mangfoldighedspolitik, der dækker alle myndigheder inden for Forsvarsministeriets område. Der er allerede fokus på emnet. Således modtog Beredskabsstyrelsen ”MIAPRISEN 2007”, og senest har forsvaret modtaget ”MIAPRISEN 2011”. Prisen gives til arbejdspladser, som arbejder målrettet med mangfoldighed i arbejdslivet.

”Trods væsentlige fremskridt skal vi hele tiden nytænke og tilpasse os for at høste de fordele, som mangfoldighed giver. Tallene taler sit tydelige sprog – vi tiltrækker og fastholder ikke nok kvinder til den uniformerede del af området og etniske minoriteter generelt. Hvis vi kan ændre det, får vi en bedre opgaveløsning. For uanset om det er i Danmark eller under fremmede himmelstrøg, så giver en bredt sammensat gruppe af medarbejdere også et bredere spektrum af kompetencer til at løse opgaverne,” siger forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.

Den nye mangfoldighedspolitik fokuserer primært på rekruttering og fastholdelse af kvinder til de uniformerede stillinger og af etniske minoriteter. Disse to områder prioriteres nu, da det er her, udfordringerne er størst, men også her, der er den største gevinst at hente. Der tages i mangfoldighedspolitikken 14 initiativer for at skabe fremdrift i forhold til disse to primære målgrupper. Du kan læse om de konkrete initiativer i Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik.

”Mangfoldighed gør en forskel. Vi ved, at når der er kvinder med på patrulje i Afghanistan, får vi ganske enkelt bedre efterretninger. De har nemlig langt bedre mulighed for at komme i kontakt med den kvindelige del af befolkningen. I fremtiden må vi nok forsat forvente, at danske soldater skal løse opgaver i markant anderledes kulturer. Her vil etniske minoriteter også kunne bidrage til vores opgaveløsning, da de – af indlysende årsager – ofte har kendskab til forskelligartede kulturer.

Det er to håndgribelige eksempler på, at mangfoldighed er en styrke. Men også i hverdagen er mangfoldighed vigtigt, uanset om det er i forsvaret, beredskabet eller Farvandsvæsenet. Det er ledelsens ansvar, at mangfoldighed bliver en fast del af vores kultur og ikke kun et løsrevet projekt. Den nye politik er et skridt på vejen i den retning,” konstaterer Gitte Lillelund Bech.

Du kan læse hele Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik her