Forsvarsministeren fik en rundvisning i lejren, og havde dermed lejlighed til at opleve soldaternes vilkår på tæt hold. Samtidig fik hun mulighed for at snakke med soldaterne om deres oplevelser og takke dem for deres indsats. Ministeren var specielt interesseret i at høre, hvilke erfaringer soldaterne kan tage med fra opholdet, da disse erfaringer vil kunne bruges ved fremtidige udsendelser.

KFOR (Kosovo Force) blev etableret af NATO i 1999. Danske styrker var med fra starten, og siden har 23 hold danske soldater været udsendt til Kosovo. Den danske styrke i KFOR omfatter ca. 150 soldater, der er indkvarteret i Novo Selo-lejren sammen med de franske styrker. Fra hold 24 vil det være hjemmeværnet, der overtager i Kosovo. Det danske bidrag vil herefter bestå af 35 personer, der blandt andet skal bevogte den franske lejr.