NATO-forsvarsministermødet vil først og fremmest omhandle udviklingen i Libyen. NATO skal være klar til at agere, hvis der er behov, og derfor vil der på mødet gøres status for NATO’s planlægning.

”Jeg er glad for, at vi blandt NATO’s forsvarsministre får lejlighed til at drøfte udviklingen i Libyen. Vi frygter en humanitær katastrofe, og det er derfor vigtigt, at vi i NATO har overvejet, hvilken rolle alliancen kan spille sammen med andre relevante regionale og internationale aktører, hvis det bliver nødvendigt” siger Gitte Lillelund Bech.

Afghanistan vil også blive drøftet på mødet. Sikkerhedsansvaret skal gradvist overdrages til afghanerne, og på mødet vil forsvarsministrene få lejlighed til at drøfte principperne for denne transition.

”Mødet giver mig mulighed for at præsentere den danske Helmand-plan 2011-2012, hvor vi lever op til NATO’s ønske om gradvist at gå fra kamp til træning og støtte af de afghanske sikkerhedsstyrker. Derved bliver det muligt med overdragelse af sikkerhedsansvaret frem mod 2014. Jeg vil samtidig fremhæve det tætte samarbejde, vi har med Storbritannien, netop i Helmand-provinsen” fortsætter Gitte Lillelund Bech.

Ministrene vil også gøre status på implementeringen af de beslutninger, der blev truffet af NATO’s stats- og regeringsledere på topmødet i Lissabon i november 2010. Disse beslutninger skal sikre NATO’s fremtidige militære formåen og tilpasningen til nye sikkerhedsudfordringer.

”Mødet er det første forsvarsministermøde i NATO efter topmødet i Lissabon sidste år. Nu skal vi omsætte de politiske beslutninger fra november til praktisk handling og finde ud af, hvordan vi i en tid med øgede udfordringer og færre midler kan få råd til det rigtige,” afslutter forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.