Forsvarsminister Nick Hækkerup mødtes den 4. november 2011 med NATO's generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen. De drøftede bl.a. NATO's operationer og forberedelserne til NATO-topmødet i Chicago i maj 2012. Endvidere blev der snakket om, hvordan multinationale løsninger kan være med til at løse de forsvarspolitiske udfordringer i en tid med faldende forsvarsbudgetter mange steder i Europa.

”Jeg havde i dag en god drøftelse med NATO's generalsekretær. Det er for mig helt klart, at der er brug for at tænke nyt, når de forsvars- og sikkerhedspolitiske udfordringer skal besvares med færre ressourcer. Her er NATO's tanker om øget bi- og multinationalt samarbejde et glimrende forslag, som passer fint sammen med det nye danske regeringsgrundlag”, siger forsvarsminister Nick Hækkerup (S).

Danmark er engageret i flere af NATO's internationale missioner bl.a. i Afghanistan og i pirateribekæmpelse ud for Afrikas Horn (Operation Ocean Shield). Senest har Danmark deltaget i Operation Unified Protector i Libyen.

”Vi kan være tilfredse med, at NATO påskønner Danmarks indsats i Afghanistan og senest eksemplificeret med vores vigtige bidrag til den netop afsluttede mission i Libyen. Nu skal vi gøre plads til den civile genopbygning i Libyen”, siger Nick Hækkerup.

NATO's generalsekretær er den 4. november 2011 på officielt besøg i Danmark. Ud over forsvarsministeren aflægger generalsekretæren besøg hos H.M. Dronningen, statsministeren, udenrigsministeren, Folketingets formand og medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn og Forsvarsudvalget.