NATO’s forsvarsministre vil på mødet drøfte en række igangværende operationer og desuden drøfte, hvordan NATO’s fortsatte modernisering bedst kan varetages i lyset af den økonomiske krise.

"Der bliver meget at tage fat på. Mange andre NATO-lande er i samme situation som os. Der skal spares penge og effektiviseres i forsvaret. Det skal vi tale om. Og så ligger det mig meget på sinde at tale med mine kollegaer om situationen i Libyen og Afghanistan", siger forsvarsminister Nick Hækkerup.

Sammen med repræsentanter fra FN, EU og de partnerlande, der bidrager til operationen i Libyen, vil NATO’s forsvarsministre drøfte udviklingen i landet. I takt med at operationen nærmer sig sin afslutning bliver det også aktuelt at drøfte det internationale samfunds rolle efter Gadaffis fald.

Omstillingen i Afghanistan er også på dagsordenen. Trods udfordringer er udviklingen i landet på sporet. Processen drives nu i højere grad af afghanske embedsmænd, og afghanske sikkerhedsstyrker kan nu i stigende grad opbygge og uddanne deres egne enheder.

"Vi har et helt klart mål: Helmand-planen betyder, at vi ved udgangen af 2014 skal have alle danske kamptropper hjem fra Afghanistan. Vores opgave nu er at træne afghanske soldater, så de bliver i stand til at passe på deres eget land", siger Nick Hækkerup.