Instituttet var den 9. juni vært for en nordisk workshop om de nordiske landes kapaciteter og procedurer ved masserensning efter tre fiktive CBRN-terroraktioner. Fra dansk side deltog bl.a. repræsentanter fra politi, redningsberedskabet og særligt sundhedsberedskabet. Formålet var gennem udveksling af erfaringer mellem landene at overveje yderligere optimering af beredskabet i sit eget land.

F.eks. blev det diskuteret om ambulancepersonalet bør have beskyttelsesdragter, om hospitaler bør have større rensefaciliteter, om politi eller kommunalt redningsberedskab bør have dosimetre eller andet sporingsudstyr, om autosprøjter bør kunne opvarme vand til rensning af kontaminerede etc.