Som et led i Regeringens veteranpolitik har forsvaret nu etableret en døgnåben telefon samt én indgang til web-baseret information til udsendte medarbejdere, veteraner og deres pårørende. Initiativerne skal sikre bedre støtte og adgang til informationer om livet før, under og efter udsendelse i internatonale missioner.

 

Den døgnåbne telefon skal gøre adgangen til forsvarets psykologer og socialrådgivere lettere. Både veteraner og pårørende kan henvende sig på 41 45 70 00. Telefonen er bemandet 24 timer i døgnet alle ugens dage.

 

En samlet indgang
Hjemmesiden samler de eksisterende sider til pårørende og soldater, og vil også samle forsvarets psykologer og socialrådgivere under ét tag. Den nye side vil i fremtiden være indgangsstedet til forsvarets information, råd, vejledning og støtte. Målet er, at gøre det enklere for dem, der har behov, at udnytte de eksisterende muligheder.

 

Chat og spil for børn og unge

En chat-funktion og et nyt spil til børn og unge vil også blive en del af siden. Børn og unge kan gennem spillet få et indtryk af livet som udsendt soldat. Portalen vil også have et interaktivt verdenskort, som kan bruges af de pårørende til at vise, hvor familiens udsendte befinder sig.
 

Portalen vil på sigt også komme til at indeholde en digital indgang til eksempler på god praksis henvendt til kommunale sagsbehandlere og distriktspsykiatriens medarbejdere.
 

Portalen findes på: forsvaret.dk/veteran