Hendes Majestæt Dronningen har underskrevet en kongelig anordning, hvorved det bestemmes, at Farvandsvæsenet nedlægges. En del af opgaverne flyttes til Søværnets Operative Kommando, og resten fordeles ud til Erhvervs- og Vækstministeriet, Klima-, Energi og Bygningsministeriet samt Miljøministeriet. De nærmere detaljer skal nu drøftes mellem de involverede ministerier og under inddragelse af Farvandsvæsenet.

Vigtige opgaver overføres fra IT- og Telestyrelsen
Idet den kongelige anordning også bestemmer, at IT- og Telestyrelsen nedlægges, overføres ressortansvaret for sager vedrørende beskyttelse af kritisk it-infrastruktur samt statens varslingstjeneste for internettrusler GovCert til Forsvarsministeriet.