Udenrigsminister Lene Espersen og forsvarsminister Gitte Lillelund Bech har på et møde i dag i Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget præsenteret strategien for det danske engagement i Libyen.

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af strategien:
”Jeg er glad for, at regeringen i dag har kunnet præsentere en ambitiøs strategi med bred politisk opbakning. Den brede opbakning betyder meget for vores udsendte soldater og ikke mindst deres pårørende. Soldaterne arbejder hårdt og målrettet for at løse de militære opgaver, der er forbundet med konflikten i Libyen.

Forsvarets lynhurtige reaktion, hvor vores fly var indsat bare tre døgn efter, at FN’s Sikkerhedsråd traf den nødvendige beslutning, har bidraget til at redde civile liv i Libyen Jeg har selv haft lejlighed for at besøge vores danske soldater og set, at de yder en særdeles stor indsats. Samtidig ved jeg, at indsatsen også modtager stor ros fra vores alliancepartnere.

De udfordringer, som Libyen og det libyske folk står overfor i dag, lader sig ikke løse hurtigt eller enkelt. Der er brug for en bredspektret tilgang, som kræver brug af både militære og politiske midler. Regeringens strategi for det danske engagement i Libyen afspejler denne virkelighed.”
 

 

Fakta

Der er samlet set fire hovedspor i den danske indsats. De fire spor består af 1) det politiske spor, 2) det militære bidrag til håndhævelse af UNSCR 1970 og 1973, 3) humanitær bistand og 4) bidrag til langsigtet stabilisering.   Strategien slår fast, at målet med Danmarks engagement i forhold til Libyen først og fremmest er at standse vold og overgreb imod civile og sikre, at befolkningen får adgang til humanitær hjælp. Det danske militære bidrag er udsendt netop med henblik på at opnå denne målsætning.   Sammen med vores partnere i NATO, Europa og i regionen vil Danmark arbejde for, at det libyske folk selv kan bestemme deres egen fremtid. Derfor støttes arbejdet for en politisk proces, som gennem dialog leder til politiske reformer, der kan føre til en bæredygtig, fredelig og demokratisk fremtid for Libyen.   Endelig ønsker Danmark, at et stærkt, velstående og samlet Libyen skal blive en positiv kraft i regionen. Danmark ønsker en fremtid, hvor Libyen sammen med andre lande i regionen bidrager til global vækst og samarbejder med Danmark og andre internationale partnere om at løse globale udfordringer.