Som aftalt i Forsvarsforlig 2010 - 2014 skal der gennemføres en effektivisering af de nordatlantiske operative kommandoers struktur. Det betyder, at Grønlands Kommando og Færøernes Kommando samles i en værnsfælles arktisk kommando.

I forbindelse med implementeringen af forsvarsforliget iværksatte Forsvarsministeriet derfor i marts 2010 et analysearbejde vedrørende mulige placeringer af den arktiske kommando i Grønland - med et forbindelseselement på Færøerne. Forsvarskommandoen har på den baggrund - med inddragelse af grønlandske og færøske myndigheder - gennemført en analyse af mulige placeringer af den arktiske kommando.

Analysen kan læses her:

 
Rapporten indeholder ikke en anbefaling om en endelig placering af den nye arktiske kommando. Denne beslutning vil blive truffet af forligskredsen bag forsvarsforliget under inddragelse af Grønland og Færøerne, forventeligt i løbet af andet halvår 2011.