Rigsrevisionen har i dag offentliggjort deres "Beretning til Statsrevisorerne om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører". Beretningen handler om den uoverensstemmelse, der fra 2007 til juni 2010 var om fortolkningen af reglerne for modkøb.

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech udtaler:

”Jeg tager til efterretning, at Statsrevisorerne i dag har udtalt deres kritik af de forhold, som Rigsrevisionen anfører som problematiske i beretningen om modkøb.

Jeg er enig med Rigsrevisionen i, at der havde udviklet sig en utilfredsstillende situation i forholdet mellem Forsvarets Materieltjeneste og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Problemet blev løst få måneder efter, at jeg blev forsvarsminister.

I juni 2010 blev der således indgået en aftale mellem Forsvarsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet om en fælles fortolkning af reglerne om modkøb. Aftalen peger fremad og skal medvirke til at sikre et godt og transparent samarbejde mellem forsvaret og Erhvervs- og Byggestyrelsen på modkøbsområdet - et område, som er vigtigt for dansk erhvervsliv.

Jeg kan konstatere, at Rigsrevisionen har vurderet, at uenigheden om reglernes fortolkning har medført, at Danmark ikke har kunnet opnå modkøb i det omfang modkøbsreglerne forudsatte. Det er naturligvis beklageligt, hvis det er tilfældet.

Jeg er enig i, at en løsning kunne være fundet hurtigere. Men som Rigsrevisionens undersøgelse viser, er det vigtigt, at der er fuld enighed om reglerne, således at de bliver forvaltet ens og korrekt.

Samlet set er det væsentligt for mig, at der med aftalen mellem de to ministerier er kommet klare linjer inden for modkøbsområdet. Det er vigtigt, at vi – også fremadrettet – har en fortolkning, som tilgodeser både forsvaret og forsvarsindustriens interesser.”