Forsvarets økonomistyring er blevet gennemgået af Rigsrevisionen, og deres beretning er i dag blevet behandlet af Statsrevisorerne. Beretningen fokuserer på, hvorvidt forsvarets økonomistyring har været tilrettelagt tilfredsstillende, hvorvidt DeMars har styrket forsvarets økonomistyring, og om Forsvarsministeriets departements tilsyn med forsvarets økonomistyring har været tilfredsstillende.

”Jeg tager til efterretning, at Statsrevisorerne i dag har udtalt deres kritik af de forhold, som Rigsrevisionen anfører som problematiske i beretningen om forsvarets økonomistyring.

Jeg vil gerne understrege, at orden i forsvarets økonomi har ligget mig meget på sinde fra min første dag i ministeriet. Det er vigtigt for mig, at vi får forbedret økonomistyringen, så vi får råd til det rigtige.

Der er gjort meget for at forbedre økonomistyringen i de senere år. Når det er sagt, er jeg enig med statsrevisorerne i, at der er plads til yderligere forbedringer – både i Forsvarskommandoen og i Forsvarsministeriet,” konstaterer forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.

Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen har fokus på at forbedre økonomistyringen og er i gang med at tilrettelægge og implementere de nødvendige tiltag. Forsvarsministeriet har desuden igangsat omfattende budgetanalyser af forsvarets økonomi og økonomistyring. De bliver gennemført med hjælp fra et eksternt konsulentfirma.

”Helt overordnet forventer jeg, at budgetanalyserne vil pege på, hvordan forsvarets økonomistyring kan bringes op på et højere niveau. Vi skal skabe større sammenhæng mellem opgaver og ressourcer, og der skal være bedre incitamenter til god økonomisk adfærd i forsvarets myndigheder.

Jeg forventer, at vi på baggrund af analyserne kan iværksætte en række konkrete tiltag på økonomistyringsområdet. Det gælder både en ny budgetmodel og en slankere og mere effektiv budgetproces for forsvaret,” fortsætter Gitte Lillelund Bech.

Der er i de seneste år igangsat mange tiltag for at forbedre forsvarets økonomistyring.

 
”Vi har gjort det rigtige ved at sætte fokus på at forbedre forsvarets økonomistyring. Den ambition er også en integreret del af både forsvarsforliget fra 2009 og min plan til implementering af forliget, som forligspartierne står bag. Vi har heldigvis også set de første resultater. Eksempelvis kan nævnes, at forsvarets regnskab for 2009 for første gang i flere år var uden påtegninger fra Rigsrevisionen.

Med de allerede iværksatte tiltag og det omfattende arbejde, der pågår, er jeg sikker på, at økonomistyringen fremadrettet vil blive styrket yderligere. Der er rigtig mange dygtige medarbejdere, der til dagligt arbejder med forsvarets økonomi. Det betyder, at vi står godt rustet til den opgave, der ligger foran os med at styrke økonomistyringen,” afslutter forsvarsministeren.