Gitte Lillelund Bech mødtes bl.a. med den russiske forsvarsministerkollega Anatoly Serdyukov og den russiske viceudenrigsminister Sergej Ryabkov samt med repræsentanter i det russiske Føderationsråd. Under besøget blev bl.a. det bilaterale samarbejde mellem Danmark og Rusland drøftet, ligesom spørgsmål om Ruslands forhold til NATO, missilforsvar, det arktiske område, pirateri, terrorisme og Afghanistan blev vendt. Besøget mundede konkret ud i, at de to forsvarsministre underskrev en bilateral samarbejdsaftale for de to landes forsvar. I den forbindelse blev der aftalt et samarbejdsprogram for 2011, der blandt andet indeholder samarbejdsaktiviteter på det maritime område.

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech udtaler:

”Besøget gav mig rigtig god mulighed for at gøre status for det nuværende bilaterale forsvarssamarbejde mellem Danmark og Rusland og se på mulighederne for at udvikle samarbejdet i den kommende tid. Jeg er glad for, at min russiske kollega og jeg er enige om, at Danmark og Rusland har mange fælles interesser, og at der er god grund til at fortsætte med et endnu tættere samarbejde. Den nye samarbejdsaftale mellem vores to landes forsvar er et godt billede på dette.

Samtalen i dag med min russiske kollega resulterede i, at vores medarbejdere nu også vil se nærmere på de konkrete muligheder for at samarbejde på områder som logistik, farvandsafmærkning i arktiske områder samt miljø- og energibesparende foranstaltninger i forsvaret. Alt i alt har det været et særdeles nyttigt besøg, hvor der også var god lejlighed til at høre de russiske perspektiver på vores fælles sikkerhedsudfordringer”.