”Jeg havde et rigtig godt møde med Norges forsvarsminister. Vores rigtigt gode samtale bekræftede potentialet i et tættere samarbejde med vores nordiske naboer, som den danske regering er meget optaget af”, siger Nick Hækkerup.

”Vi er enige om at sætte gang i et fælles dansk-norsk analysesamarbejde, som skal se på muligheden for at styrke vores fremtidige bilaterale samarbejde. Det dansk-norske samarbejde kan styrkes på områder som fx drift og vedligeholdelse af materiel, uddannelse og træning af soldater samt tættere politisk dialog fx i forhold til NATO-spørgsmål og internationale interesser”, siger Nick Hækkerup.

Det er den danske regerings ønske at bidrage til udviklingen i NATO i retning af et endnu tættere samarbejde mellem medlemslandene.

”Vores fælles tanker med nordmændene falder fint i tråd med NATO's generalsekretærs initiativ omkring smart defence, som vil være på dagsordenen til NATO-mødet i 2012”, siger den danske forsvarsminister.