De nordiske ministre med ansvar for redningsberedskabet mødtes i dag i Helsingfors. Ministrene mødes en gang årligt for at drøfte, hvordan de nordiske lande bedst muligt i fællesskab sikrer et stærkt samarbejde om forebyggelse af natur- og menneskeskabte katastrofer. Endvidere kigger de på, hvordan man bedst begrænser følgerne af katastrofer, hvis de alligevel indtræffer.

Forsvarsminister Nick Hækkerup fik på mødet mulighed for at understrege, hvor vigtigt det er med samarbejde på beredskabsområdet specielt set i lyset af den finansielle situation.

”Det nordiske samarbejde er væsentligt for regeringen. Når vi ser på de besparelser, som vi står overfor, så er det vigtigt, at vi i norden hele tiden udvikler samarbejdet og ser på fælles løsninger på tværs af grænser. Disse årlige møder er en god mulighed for at drøfte forhold om redningsberedskabet og samfundssikkerheden med ligesindede lande. Her kan vi dele erfaringer og hente inspiration. Jeg tror, at vi sammen kan finde på smartere måder at gøre tingene på og på den måde spare penge”, siger Nick Hækkerup.

På mødet blev en række igangsatte fællesnordiske projekter godkendt. Bl.a. blev det besluttet, at der skal være mulighed for at forhåndsplacere beredskabskapaciteter mellem de nordiske lande i tilfælde af særlige hændelser. Endvidere besluttede man, at der hvert år den 1. december gennemføres en ”nordisk røgalarmsdag” for anskaffelse, opsætning og test af røgalarmer med mere.

Et andet punkt på dagsordenen var en analyse af et tættere samarbejde om fælles udnyttelse af ressourcer, når der blandt andet sendes akut hjælp til katastroferamte lande.

Se konklusionerne fra mødet her: Helsingforskonklusioner