Mødet er et uformelt forsvarsministermøde, hvor det ungarske EU-formandskab er vært. Mødets fokus vil være på militære operationer, krisestyringskapacitet – herunder civilt-militært samarbejde – samt EU’s partnerskaber med NATO og EU.

”Jeg ser frem til at lytte til mine europæiske kollegers synspunkter. Det er vigtigt at vores relationer og samarbejde styrkes mest muligt – også i en tid med budgetreduktioner. En velsmurt ’EU-maskine’ forudsætter fælles, koordinerede løsninger fra overvejelse til beslutning og fra beslutning til endelig gennemførelse. Interessant bliver også at høre den Høje Repræsentant, Catherine Ashtons status på udviklingen af EU’s krisestyringskapacitet. Vi har alle – også Danmark – en interesse i, at europæiske lande kan blive endnu bedre til at bidrage til internationale operationer,” siger forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.

Danmark deltager som følge af forsvarsforbeholdet ikke i EU’s militære kapabilitetsudvikling.