Veteranerne og deres pårørende kan se frem til, at der nu for alvor kommer gang i etableringen af det planlagte veterancenter. I dag har forsvarsminister Gitte Lillelund Bech nemlig besluttet, at veterancenteret skal ligge i Ringsted.

”Efter at have rådført mig med forligskredsen har jeg nu besluttet, at veterancenteret placeres i Ringsted. Det vigtigste for mig har hele tiden været, at centeret hurtigst muligt kommer op at køre til gavn for veteranerne og deres pårørende,” siger Gitte Lillelund Bech.

Der har været særlig fokus på tre hensyn i forhold til placeringen. Først og fremmest har det været vigtigt, at centeret er nemt tilgængeligt for veteranerne. For det andet at placeringen af centeret er i rimelig afstand fra de kommende samarbejdspartnere, og sidst, men ikke mindst, hensynet til en hurtig etablering af centeret.

”Placeringen af centeret i Ringsted tilgodeser i høj grad ønsket om, at det skal være nemt tilgængeligt for veteranerne. Både i bil og med offentlige transportmidler er det nemt at komme til Ringsted fra hele landet. Men det er selvfølgelig en forudsætning, at vi finder egnede lokaler til en rimelig leje i Ringsted,” siger Gitte Lillelund Bech.

Centeret vil ligge inden for en times køreafstand fra København, hvilket forsvaret har peget på som et væsentligt parameter. Dermed bliver centeret tilgængeligt for de kommende samarbejdspartnere og centrale medarbejdere, som overvejende bor i eller nær hovedstaden. Endelig har det haft betydning, at veteraner med psykiske skader kan opleve storbyer som uoverskuelige. Set i det lys har Ringsted som by en passende størrelse.