- Der er helt klart momentum for den danske regerings tanker om at styrke forsvarssamarbejdet, også med vores nordiske naboer. Vi har værdier og interesser til fælles. Derfor er det oplagt, at vi finder ud af nogle konkrete områder, vi kan samarbejde om. Samarbejdet handler på den ene side om at styrke vores indsats, men på den anden side også om at kunne nedbringe udgifterne, udtaler Nick Hækkerup.

Mødet med de andre lande fandt sted i Örebro i Sverige, der i 2011 har formandskabet for det nordiske forsvarsministerielle samarbejde. De traditionelle nordiske og nordisk-baltiske møder blev suppleret med møder i den såkaldte "Northern Group", der også omfatter Holland, Polen, Tyskland og Storbritannien. Endelig var USA også inviteret til at deltage i en del af møderne.

- Der er mange områder, hvor vi kan udbygge vores samarbejde og dermed spare penge på en smart måde. I den nordiske kreds besluttede vi fx at analysere, om vi på transportfly kan arbejde tættere sammen. Men også når det fx handler om støtte til østafrikanske stater med opbygning af deres sikkerhedsstyrker, så de i højere grad selv kan tage hånd om sikkerheden i deres egne lande. Også her kan de nordiske lande sammen gøre en masse, udtaler Nick Hækkerup.

Danmark overtager den 1. januar 2012 formandskabet for det nordiske og nordisk-baltiske samarbejde.