I Forsvarsforliget for 2010 - 2014 blev det aftalt at gennemføres en analyse af mulighederne for at gennemføre en organisatorisk samling af forsvarets officersskoler.

Analysen, der blev udleveret til partierne bag forsvarsforliget d. 21. juni, anbefaler, at en eventuel organisatorisk og fysisk sammenlægning finder sted på Svanemøllens Kaserne. Derudover anbefaler rapporten, at en beslutning på nuværende tidspunkt begrænses til, hvorvidt skolerne skal samles organisatorisk.

Rapporten anbefaler videre, at beslutningen om en fysisk sammenlægning først træffes, når et evt. nyt grundlag for elevproduktionen er kendt.

Beslutningen om en eventuel organisatorisk samling af forsvarets officersskoler vil blive truffet af forligskredsen bag forsvarsforliget forventeligt i løbet af andet halvår af 2012.