Trods økonomisk smalhals er det lykkedes regeringen og en bred kreds af Folketingets partier at sikre beredskabet, og på enkelte punkter styrke beredskabet, i den aftale, som forsvarsminister Nick Hækkerup i dag har forhandlet på plads.

Aftalen er to-årig og fastlægger rammerne for det statslige redningsberedskab og Beredskabsforbundet i 2013 og 2014.

Parterne er enige om at styrke arbejdet med de frivillige. Parterne er ligeledes enige om – bl.a. som følge af erfaringerne i Norge den 22. juli 2011 – at styrke danske myndigheders samlede evne til at håndtere større kriser. Endelig er parterne enige om at styrke beredskabet i hele landet i forbindelse med oversvømmelser, skybrud og udslip af farlige stoffer.

Med aftalen gennemføres effektiviseringer for ca. 10 mio. kr. i 2013 og ca. 25 mio. kr. i 2014. Det er forventningen, at effektiviseringerne gennemføres uden mærkbare konsekvenser for redningsberedskabets opgaveløsning.

Derudover udvides værnepligten i beredskabet fra 6 til 9 måneder, og som følge heraf reduceres antallet af værnepligtige i beredskabet fra de nuværende 690 til 420 i aftaleperioden.

Som en del af aftalen vil der blive nedsat et udvalg, der skal udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab.