Det fremgår af forligsteksten, at ”budgetanalyserne skal sikre effektiviseringer i forsvaret og bidrage til bedre økonomistyring og øget gennemsigtighed i forsvarets økonomiske forhold”.

På den baggrund er der i regi af Udvalget for analyser af forsvaret udarbejdet en række budgetanalyser. I Udvalget har der været deltagelse af repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Finansministeriet og Forsvarskommandoen. Konsulentvirksomheden McKinsey & Company har bistået Udvalget i udarbejdelsen af visse af analyserne.

Læs udvalgets afrapportering af budgetanalyser af forsvaret ”Effektiviseringer og bedre økonomistyring”