Destruktionen ventes afsluttet inden udgangen af 2013, hvilket er fire år tidligere, end man tidligere havde meldt ud fra dansk side og fem år før den frist, Danmark ifølge konventionen har til at skille sig af med nationale lagre.

Udenrigsminister Villy Søvndal udtaler:
”Klyngeammunition er forfærdelige våben, der skal skrottes hurtigst muligt. Det er derfor, at vi sidste år skærpede den danske politik på området, så vi nu udelukkende arbejder for at vare-tage humanitære interesser på det spørgsmål. Normen skal være, at ingen kan tillade sig at anvende klyngebomber, der dræber og lemlæster i flæng. Derfor er der også vigtigt, at lagrene af klyngevåben destrueres – og at det sker hurtigt. Jeg er meget tilfreds med, at vi fra dansk side viser vejen. Jeg opfordrer alle lande, der ikke er medlemmer af Klyngevåbenkonventionen, til at tilslutte sig denne og destruere deres lagre.”

Forsvarsminister Nick Hækkerup udtaler:
”Jeg er stærkt tilfreds med, at det snart er slut med klyngebomber i det danske våbenarsenal. Det er et levn fra den Kolde Krig. Vi beholder en mindre del af ammunitionen alene for at kunne træne bl.a. vores mineryddere. Så hvis andre lande har smidt klyngevåben, kan vi gøre en betydelig forskel og bidrage til at destruere den klyngeammunition, der måtte ligge, så de ikke rammer vores soldater eller andre. Klyngeammunition er ofte skyld i død og lemlæstelser blandt børn og andre civile i krigssi-tuationer. Civile, der er helt uden skyld i de konflikter, vi er vidne til,” slutter Nick Hækkerup.

Den danske delegation ledes af ambassadør for nedrustning, Uffe Balslev. Forsvarets våben-kontroleksperter indgår i delegationen.