Danmark underskrev den 12. december 2012 aftalen om dansk genindtræden i Alliance Ground Surveillance (AGS) programmet. Herved udmøntes en aftale indgået i maj i år blandt partierne bag forsvarsforliget om, at Danmarks skal genindtræde i Alliance Ground Surveillance (AGS) programmets anskaffelsesfase.

Danmark trådte ud af NATO’s AGS program i 2010, men erfaringerne fra bl.a. operationen i Libyen har gjort dansk deltagelse relevant igen.

AGS er et overvågnings- og opklaringssystem bestående af ubemandede fly af typen GLOBAL HAWK, der giver præcise oplysninger om bevægelser på landjorden eller havet. Data, der indhentes ved hjælp af kapaciteten, gøres tilgængelige for NATO-enheder, herunder danske.

AGS systemet forventes fuldt operationelt fra 2017.

Læs mere om AGS programmet på NATO’s hjemmeside