Danmark overtager den 1. januar 2012 formandskabet for det nordiske forsvarssamarbejde NORDEFCO (Nordic Defence Cooporation). Formandskabet roterer på årlig basis, og Danmark overtager fra Sverige. De danske prioriteter for formandskabet er blandt andet kapacitetsopbygning i Østafrika, samarbejde i Arktis og fælles initiativer på materiel-, uddannelses- og øvelsesområdet.

 

”Jeg er glad for at Danmark nu overtager formandskabet i NORDEFCO. Det har længe været vores ønske at styrke samarbejdet med vores nære, nordiske allierede. Blandt andet vil det være yderst relevant at se på, hvordan vi i fællesskab kan arbejde smartere og bedre sammen, hvis vi fortsat skal kunne opstille moderne, fleksible og relevante kapaciteter med reducerede budgetter. Jeg ser frem til at drøfte mulighederne for yderligere multinationalt samarbejde med mine nordiske forsvarsministerkolleger, når vi nu tager fat på formandskabet for NORDEFCO i 2012”, siger Nick Hækkerup.

 

Danske prioriteter og begivenheder

De danske prioriteter for formandskabet for NORDEFCO lægger op til en styrkelse af den politiske dialog mellem landene, og vil fokusere på fire overordnede temaer:

 

  • Nordisk samarbejde om kapacitetsopbygning i Østafrika i rammen af FN
  • Nordisk Industriseminar 2012 med fokus på et ”grønt forsvar”
  • Samarbejde i Arktis
  • Fælles nordiske initiativer på materiel-, uddannelses- og øvelsesområdet

 

Blandt de vigtigste begivenheder under det danske formandskab er et nordisk seminar for forsvarsindustrien i Bella Centret i maj 2012. Under seminaret vil Danmark sætte fokus på udviklingen af et grønt og miljøbevidst forsvar. Udover de nordiske lande forventes deltagerkredsen også at omfatte de baltiske lande samt Tyskland, Polen, Storbritannien og Holland.

 

Senere i maj 2012 mødes de nordiske forsvarsministre i Østafrika, hvor ministrene på nærmeste hold kan studere, hvordan de nordiske lande kan bidrage yderligere til at skabe sikkerhed og stabilitet i regionen.