I første omgang vil FN kunne trække på de op til 10 danske observatører, der allerede er udsendt i regionen. Forsvaret undersøger desuden mulighederne for på længere sigt at tilvejebringe yderligere danske observatører.

I den forbindelse udtaler udenrigsministeren: ” Vi har længe presset på for at få FN’s Sikkerhedsråd til at vise handlekraft. Det gjorde de sidste uge med en enstemmig vedtagelse om at udsende observatører til Syrien. Så nu hvor FN har anmodet Danmark om at bidrage til denne observatørmission er det klart, at vi har sagt ja uden tøven. Med vores bidrag sender vi også et klart signal til Annan om, at vi står fuldt og helt bag hans bestræbelser på at finde en politisk og fredelig vej ud af den ulykkelige situation i Syrien.”

Forsvarsministeren udtaler: ”Formålet med missionen er først og fremmest at observere og bekræfte at volden hører op. Vi er meget optaget af, at holde den syriske regering fast på de løfter om våbenhvile, den har afgivet til FN.”

Baggrund
FN’s Sikkerhedsråd vedtog den 14. april 2012 enstemmigt en resolution, hvorved det blev besluttet at sende en fortrop på 30 ubevæbnede FN-observatører til Syrien for at overvåge ophøret af volden. Udsendelse af FN-observatørmission betinges af et fortsat ophør af væbnet kamp.

FN har anmodet om dansk observatørbidrag, dels til fortroppen, dels til en eventuel kommende hovedstyrke.

Af hensyn til hastigheden i styrkegenereringen samt behovet for personel, der er erfarne og kender området, vil FN overflytte personel fra blandt andet FN-missionen ”UNTSO” (United Nations Truce Supervision Organization), der opererer i Syrien, Jordan, Israel/Jerusalem og Libanon. Danmark har p.t. udsendt 10 personer til UNTSO.

Danmark giver nu FN mulighed for at overflytte dansk personel fra UNTSO til Syrien. På længere sigt vil Danmark arbejde videre med at identificere yderligere op til 10 personer til indsættelse i Syrien eller til afløsning for missioner, hvorfra personel er overført til Syrien, således, at det samlede bidrag til regionen vil kunne være op til 20 personer på baggrund af den konkrete efterspørgsel fra FN. Heraf vil op til 10 være et supplement til antallet af allerede udsendt dansk personel.