”Isen i Arktis smelter, hvilket gør det muligt at komme steder på Grønland, hvor det før var helt umuligt at komme til. Det er en helt ny verden, der åbner sig, og derfor er der blevet truffet beslutning om at forsvaret skal være mere til stede i Arktis. Etableringen af Arktisk Kommando er første skridt på vejen i forhold til opprioriteringen af indsatsen i Arktis,” siger Nick Hækkerup.

Åbningen af Arktisk Kommando blev i dag markeret ved en officiel ceremoni i Nuuk med deltagelse af blandt andre Hendes Majestæt Dronningen og forsvarsminister Nick Hækkerup. Samtidig blev forbindelseselementet i Thorshavn åbnet ved en ceremoni.

”Etableringen af Arktisk Kommando vil styrke samarbejdet inden for rigsfællesskabet og gør det muligt at anvende forsvarets enheder i Arktis mere fleksibelt og dynamisk. Det er en styrke for såvel Grønland som Færøerne. Endvidere er der penge at spare ved at flytte til Nuuk, hvilket går hånd i hånd med den vision jeg har for forsvaret – et mere effektivt og fleksibelt forsvar til færre penge,” siger Nick Hækkerup.

Fakta:
Grønlands Kommando og Færøernes Kommando samles i en værnfælles Arktisk Kommando. Placering bliver i Nuuk med et forbindelseselement i Thorshavn. Beslutningen om en sammenlægning af de to kommandoer er besluttet i Aftale om forsvarets ordning 2010-2014.