EU er ligesom NATO optaget af at skabe et tættere militært samarbejde på tværs af medlemslandene. Ideen om smart forsvar, eller Pooling & Sharing, som det hedder i EU, vil i dag være et af de vigtigste emner på dagsordenen.

”Vi har alle en interesse i, at EU bliver endnu bedre til at bidrage til løsningen af internationale opgaver, og derfor ser jeg også frem til at høre om udviklingen i den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik. Multinationalt samarbejde er en god løsning i en tid med økonomisk krise. EU arbejder for eksempel på et fælles projekt om lufttankningsfly, noget som vi havde meget brug for i Libyen, og som er meget dyrt for det enkelte land selv at skulle klare,” siger Nick Hækkerup.

Danmark deltager på grund af forsvarsforbeholdet ikke i EU's militære operationer eller militære kapacitetsudvikling.