Som aftalt i Forsvarsforlig 2010 - 2014 blev det besluttet, at der skulle laves en analyse af mulighederne for at effektivisere og optimere redningshelikopterberedskabet i Danmark.

Forsvarsministeriet har den 8. februar 2012 modtaget Forsvarskommandoens rapport, men har efterfølgende anmodet om, at Forsvarskommandoen gennemfører en ekstern kvalitetssikring af analysens beregninger, før rapporten kan betragtes som endelig. Det forventes ikke, at den eksterne kvalitetssikring medfører væsentlige ændringer til rapportens anbefalinger.

Den foreløbige rapport anbefaler en omlægning fra tre til to faste redningshelikopterstationer, idet det vurderede årlige provenu herved udgør ca. 34 mio. kr. En sådan omlægningen ville medføre en nedlæggelse af redningshelikopterstationerne i Ålborg og Skrydstrup og oprettelse af en ny redningshelikopterstation i Karup.

Forligskredsen bag forsvarsforliget 2010-2014 besluttede imidlertid den 21. juni 2012 ikke at følge anbefalingerne i den foreløbige rapport, hvorfor forsvarets redningshelikopterberedskab bibeholdes i sin nuværende form.