Klimaforandringerne har ført til, at der i disse år er stor fokus på det arktiske område. Også forsvarsministeren har blikket rettet mod Nord, og han ser Arktis som et af de indsatsområder, hvor forsvaret skal opprioritere de kommende år.

- Danmark har stor interesse i det arktiske område, og de store klimaforandringer åbner nye muligheder. Grønland er en del af kongeriget, som kommer til at spille en vigtig global rolle i fremtiden, med skibstrafik og råstofudvinding, siger Nick Hækkerup.

Efterhånden som isen smelter i Grønland vil der være større tilgængelighed og større interesse for området.

- Grønland er et enormt land, der er 50 gange større end Danmark. Med den stigende aktivitet i skibstrafikken på grund af klimaforandringer vil opgaverne i det kæmpe hav omkring Grønland blive rigtig store, og det kommer vi til at bruge energi på. Jeg ser indsatsen i Arktis som et af de områder, hvor der skal bruges flere penge de kommende år, siger Nick Hækkerup.

I dag løser det danske forsvar en række opgaver i det arktiske område. Det drejer sig bl.a. om overvågning og suverænitetshævdelse, bl.a. med skibe, fly og slædepatruljen SIRIUS. Forsvaret udfører også fiskeriinspektion, bistår det grønlandske samfund og har ansvaret for havmiljøindsatsen uden for 3 sømilegrænsen. Endelig bidrager forsvaret til løsning af eftersøgnings- og redningsopgaver med de enheder (skibe og fly), der er i området til løsning af de primære opgaver.

På Grønlandsrejsen besøger Nick Hækkerup Thule-basen samt soldaterne på Station Nord, Mestersvig og SIRIUS-patruljen i Daneborg.

- Denne rejse til Grønland er meget vigtig for mig. Med opprioriteringen af indsatsen i området er det vigtigt for mig at komme herop og se forholdene. Og jeg har mulighed for at tale med vores folk heroppe, som i deres daglige arbejde oplever, hvordan klimaforandringerne spiller ind. Derudover er det vigtigt for mig at besøge vores soldater og takke dem for deres store indsats, siger Nick Hækkerup.