”Jeg glæder mig over den nye rapport fra SFI, der viser, at de fleste veteraner klarer sig godt efter hjemkomsten. Det er meget positivt, at vi kan se resultater på, at veteranpolitikken virker. Jeg vil derfor gerne rose den tidligere regering og tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech for de initiativer, der blev sat i gang på området. Vi kan politisk være uenige om mange ting, men uanset om man er blå eller rød, så er vi enige om, at vores veteraner og deres pårørende skal have ordentlige vilkår.”

Læs mere om rapporten på www.sfi.dk (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd)