Der er gennemført en midtvejsevaluering af forsvarsforlig 2010-2014. Resultatet af midtvejsevalueringen viser, at der nu er balance i den samlede forligsøkonomi frem til 2014. Der er således ikke behov for reducerende tiltag eller effektiviseringer for at bringe økonomien i balance.