Center for Militære Studier på Københavns Universitet havde i samarbejde med Atlantsammenslutningen og Forsvarsministeriet inviteret studerende fra landets universiteter til at være ’Policy Director for en dag’ den 5. marts 2012 på Kastellet i København. En politisk direktør er en højtstående embedsmand, der spiller en central rolle i forhold til oplæg til ministerniveauet og på samme måde i forhold til at omsætte de politiske beslutninger til praksis.

Forsvarsminister Nick Hækkerup indledte arrangementet med en kort tale, og derefter var der lejlighed for de studerende til at stille ham spørgsmål om forsvars- og sikkerhedspolitik. Dagen gik i øvrigt med at de studerende udarbejdede og fremlagde deres egne bud på, hvordan dansk NATO policy kan udformes op til topmødet. De forskellige bud blev sidst på dagen drøftet i plenum sammen med et panel bestående af eksperter og praktikere.