Forsvarsminister Nick Hækkerup udtrykte sin store taknemmelighed, da han uddelte årets frivilligpriser inden for redningsberedskabet og hjemmeværnet ved en ceremoni på Kastellet:

”Man skal kende et samfund på dets helte. Hvem vi gør til vore helte, siger en hel del om, hvem vi er. Både som beredskabets minister og som borger i Danmark er jeg dybt taknemmelig for den indsats, som de mange frivillige i samfundets beredskab yder hvert år. De er de sande helte. Når vi i dag har et robust og effektivt beredskab i Danmark, skyldes det blandt andet – men ikke mindst – de frivilliges indsats i redningsberedskabet og hjemmeværnet,” siger Nick Hækkerup

Frivilligpriserne gives til en person og en enhed, der i det forløbne år har ydet en helt særlig indsats eller som har skabt opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige.

Frivilligpriser til redningsberedskabet
Prisen som årets frivillig inden for redningsberedskabet gik til 24-årige Frederick von Baden fra Beredskabsstyrelsen Sjælland. I sin tale fokuserede Nick Hækkerup især på Frederick von Badens unge alder.

”Du er et godt eksempel på de mange tidligere værnepligtige, der efter endt værnepligt stiller deres brede beredskabsfaglige kompetencer til rådighed for samfundet som frivillig i Beredskabsstyrelsen. Det har selv sagt stor betydning. Frivilligberedskabet har derfor brug for personer som dig. Du er et eksempel til efterfølgelse ,” sagde han.

Prisen som årets frivilligberedskab inden for redningsberedskabet gik til de frivillige fra Fanø Redningsberedskab. Nick Hækkerup sagde i sin tale, at Fanø Redningsberedskab er et særligt ø-beredskab, som skal kunne håndtere, at befolkningstallet på øen svinger med flere tusinde mennesker mellem sommer og vinter. Samtidig skal det kunne klare sig selv, hvis hjælp fra fastlandet ikke kan lade sig gøre på grund af stormflod og højvande

”Det kræver stort engagement og fleksibilitet – og ikke mindst god koordination og godt samarbejde. Dette er netop kendetegnende for Jer frivillige på Fanø. Som frivillige har I udvist imponerende ildhu i forbindelse med både aktiviteter og øvelser,” sagde Nick Hækkerup.

Frivilligpriser til hjemmeværnet
Prisen som årets frivillig inden for hjemmeværnet gik til Bjarne Nielsen fra det Bornholmske Hjemmeværn. I sin tale fremhævede Nick Hækkerup, hvordan Bjarne Nielsens indsats blandt andet har betydet, at flere hjertepatienter og andre i livsfare kom på hospitalet, når ambulancerne ikke kunne køre.

”Andre beskriver dig som særdeles hjælpsom, uanset om det er en frivillig kollega eller en ansat ved distriktet, der har behov for hjælp. Når du er sat på en opgave, ved alle, at den altid vil blive løst på en meget tilfredsstillende måde. Bjarne – du er et foregangseksempel for dine hjemmeværnskammerater, ” sagde Nick Hækkerup.

Prisen som årets frivillige enhed inden for hjemmeværnet gik til Hjemmeværnskompagni Vestlolland.

”Ved en kompromisløs holdning til fremmøde og et socialt liv som fremmer denne adfærd har kompagniet gentagende gange vist sig i stand til at levere støtte til det øvrige forsvar og det civile samfund. Kompagniet evner med andre ord at være et moderne kompagni med fokus på uddannelse og indsættelser. Men I har også forstået at fastholde de gamle traditioner om, at det også skal være sjovt at gå til hjemmeværn. Et velfortjent og hjerteligt tillykke med prisen,” sagde Nick Hækkerup inden han overrakte forsvarsministerens våbenskjold og blomster til prismodtagerne.