I Forsvarsforliget for 2010 - 2014 blev det aftalt at gennemføre en effektivisering af de nordatlantiske operative kommandoers struktur. Det betyder, at Grønlands Kommando og Færøernes Kommando samles i en værnsfælles arktisk kommando. I den forbindelse offentliggjorde Forsvarsministeriet den 14. juni 2011 en analyse udarbejdet af forsvaret, der beskrev mulige placeringer af den kommende arktiske kommando.

Efterfølgende er der blandt partierne bag forsvarsforliget opnået enighed om, at Værnsfælles Arktisk Kommando placeres i Nuuk med et forbindelseselement i Tórshavn. Tiltaget er under implementering, og forventes færdiggjort med etableringen af den nye Værnsfælles Arktiske Kommando med udgangen af 2012.

Analysen kan læses her: