Forsvarets indsatser i Afghanistan, Libyen, og mod pirateri samt forsvarets kapacitetsopbygning i Afghanistan og Østafrika er alle med i den sikkerhedspolitiske redegørelse, som belyser mål og midler i dansk sikkerhedspolitik det forløbne år. 2011 blev særligt kendetegnet ved Det Arabiske Forår, der sluttede sig til allerede kendte udfordringer som Afghanistan og pirateriet ved Afrikas Horn.

”I 2011 har det danske forsvar været engageret i skarpe missioner i Afghanistan, Libyen og ud for Afrikas Horn. Store og komplicerede operationer, særligt for et land af Danmarks størrelse. Men selvom vi er et lille land, så nytter forsvarets store engagement”, siger forsvarsminister Nick Hækkerup.

I Afghanistan har Danmark sammen med de øvrige lande, der er engageret militært også i det forløbne år ydet en stor indsats. Udfordringerne er dog fortsat betydelige. Det er målsætningen at gøre de afghanske sikkerhedsstyrker i stand til at overtage det samlede sikkerhedsansvar med udgangen af 2014.

Ud for Afrikas Horn har Danmark fortsat den aktive indsats mod pirateri med et flådebidrag til NATO’s operation Ocean Shield. Indsatsen er desuden blevet styrket med udsendelsen af et maritimt overvågningsfly.

Forsvaret har i 2011 været engageret i kapacitetsopbygning i bl.a. Afghanistan og Østafrika. I Afghanistan hjælper forsvaret med at opbygge de afghanske sikkerhedsstyrker mens man i Kenyas bidrager til opbygning af flåden.

Endelig har den internationale gældskrise medført faldende forsvarsbudgetter i mange lande. Det har øget nødvendigheden af et tæt internationalt samarbejde på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. I både NATO og EU er der sat gang i processer, der skal munde ud i konkrete samarbejdsprojekter til gavn for medlemslandene.

”Vi må ikke tro, at vi som et lille land kan gemme os fra verden. Spørgsmålet er ikke OM vi møder verden, men HVORDAN vi møder verden. Danmark skal møde verden med en vilje til at bidrage til løsninger på de fælles globale udfordringer – også når det kræver skarpe indsatser fra forsvaret. Vi skal stå skulder om skulder med vores allierede, som vores engagement i Afghanistan, Libyen og ud for Afrikas Horn er gode eksempler på”, siger Nick Hækkerup.