"Vi skal blive dygtigere til at forudsige, hvor konflikter kan opstå. Vores kapaciteter skal være så fleksible som muligt, så vi med færre ressourcer kan gøre mindst ligeså meget som i dag. Vi skal samtænke den indsats vi yder, så vi gør mest mulig nytte for de ressourcer vi bruger. Vi skal gå fordomsfrit til et styrket samarbejde med andre lande. Og så kræver kampen for folkeret og menneskerettigheder, at vi lever op til dem, også i kampen for at nå dem."

Det var nogle af forsvarsminister Nick Hækkerups budskaber, da han tirsdag i sin 100-dages tale ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet gav sit syn på, hvordan han ser fremtiden for det danske forsvar som del af regeringens aktive og ansvarlige udenrigspolitik.

”Vi kan ikke længere forsvare Danmark ved at dukke os. Intet land har i dag den mulighed at vælge verden fra. Vi kan ikke vælge truslen og ondskaben fra. Vi er et lille land. Vi kan ikke stille meget op på egen hånd. Vi forsvarer ikke Danmark ved at stille grænsebomme op langs den danske grænse til Tyskland. At forsvare Danmarks interesser i verden i dag kræver en aktivistisk sikkerhedspolitik. En aktivistisk sikkerhedspolitik betyder for et land som Danmark – ja vel egentlig for lande af alle størrelser – at vi er en del af et internationalt fællesskab”, sagde Nick Hækkerup.

Danmark vil tage ansvar
Forsvarsminister Nick Hækkerup understregede, at Danmark skal være i stærke alliancer, og at vi skal være solidariske med de lande, vi er sammen med. Vi styrker vores sikkerhed som nation, ved at stå skulder ved skulder med vores allierede, når der er brug for det.

”Vi tror stadig på solidaritet. Det nytter noget, når vi sammen med vores allierede og internationale partnere tager ansvar. Det nytter noget, når danske mænd og kvinder rejser sig for at tage af sted og gøre en forskel. Jeg har ved selvsyn oplevet den professionalisme, som danske soldater udviser både herhjemme og i internationale opgaver. De gør et rigtigt godt arbejde – og Danmark og vi danskere høster meget international anerkendelse for danske soldaters indsatser rundt om i verden. Med udviklingen siden Berlinmurens fald er det således ikke længere et spørgsmål om vi møder verden, men hvordan vi møder verden. Og det skal naturligvis nytte noget, det vi gør. Vi har ikke alverdens militærmagt. Derfor skal vi tænke os rigtig godt om og løbende tage stilling til, hvordan vi gør nytte”, sagde Nick Hækkerup.

Download og læs hele forsvarsminister Nick Hækkerups tale ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet