Fire ud af fem danskere har tillid til hjemmeværnet. Lige så mange synes, at hjemmeværnets frivillige soldater bidrager til at løse samfundsrelevante opgaver. Det viser en ny undersøgelse fra SFI Survey.

Tillidskurven er steget gennem årene. I 2004 havde ”blot” 63 procent af danskerne tillid til hjemmeværnet.

Forsvarsministeren glæder sig over undersøgelsens resultater. Han mener, at danskernes øgede tillid skyldes den store indsats, som hjemmeværnet yder både herhjemme og i udlandet.

”Vi har et sundt og levedygtigt hjemmeværn, der har skabt en attraktiv profil. Når de frivillige soldaterne deltager i skarpe internationale operationer i både Kosovo og Afghanistan, får de stor ros. Herhjemme træder hjemmeværnet til, når der er oversvømmelser eller snekaos. En indsats som betyder meget for danskerne, da det skaber tryghed”, siger Nick Hækkerup.

Ifølge undersøgelsen synes to ud af tre danskere, at de frivillige soldater bidrager til at skabe sikkerhed og tryghed i samfundet. Desuden overvejer næsten fire procent af de adspurgte at søge medlemskab af hjemmeværnet, hvor andelen i 2009 var tre procent.