“The Copenhagen framework on lessons learnt”. Det er resultatet af en workshop om evaluering af europæiske katastrofeindsatser, hvor 75 eksperter med erfaringer fra fælles indsatser ved katastrofer fra 28 lande deltog sammen med Kommissionen og Rådssekretariatet.

Workshoppen blev afholdt i København 16.-18. januar som en del af det danske EU-formandskab. Formålet var at komme med forslag til, hvordan evalueringsprocessen kan optimeres og effektiviseres - med særlig vægt på anvendelse af evalueringsresultaterne.

Eksperterne har drøftet processen ud fra fire faser, som er afgørende for en effektiv og sammenhængende evaluering:
1) Indsamling af data; 2) Analyse af relevant information; 3) Vidensdeling; og 4) Implementering af resultaterne af evalueringerne. Resultatet af workshoppen er samlet i ”The Copenhagen framework on lessons learnt”.

Forsvarsminister Nick Hækkerup glæder sig over resultatet af workshoppen:
"Evalueringer er vigtige for at kunne udvikle beredskabet nationalt og internationalt. Det gælder om at sikre, at indsatserne afvikles så effektivt som muligt af hensyn til de mennesker, der bliver ramt af katastroferne. Nu er eksperterne kommet med en række forslag, som kan indgå i de kommende forhandlinger om et nyt retsgrundlag for europæiske indsatser på civilbeskyttelsesområdet."

Europæiske indsatser
Europæiske indsatser ved katastrofer kan både finde sted inden for og uden for Europa’s grænser. Medlemslande i EU har f.eks. været indsat ved omfattende skovbrande, oversvømmelser og jordskælv. Ved disse fælles indsatser bidrager medlemslandene med materiel, mandskab eller eksperter, mens EU faciliterer samarbejdet, så de ramte lande kun har ét kontaktpunkt i forhold til Europa. Det er evaluering af disse fælles indsatser, workshoppen har fokuseret på.

”The Copenhagen framework on lessons learnt” indeholder forslag om mere systematisk evaluering af europæiske indsatser. Dokumentet vil indgå i de kommende forhandlinger om et nyt retsgrundlag for europæiske indsatser på civilbeskyttelsesområdet, der igangsættes under det danske EU-formandskab.

Læs og download "The Copenhagen framework on lessons learnt" via linket øverst i højre kolonne.