På mødet blev situationen i Afghanistan og forberedelserne til NATO-topmødet i Chicago i maj måned drøftet, og Marc Grossman udtrykte stor anerkendelse af den indsats de danske soldaters yder i Afghanistan samt det danske 3C-initiativ.

”Vi havde interessante drøftelser om den fremtidige indsats i Afghanistan. Både Danmark og USA ønsker at fortsætte støtten til Afghanistan frem til og efter 2014. Ligesom os er amerikanerne opmærksomme på, at der er risiko for, at vi oplever tilbageslag på nogle vigtige områder, når afghanerne overtager ansvaret efter 2014. Der er derfor heller ingen tvivl om, at både USA og Danmark ser den videre opbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker (ANSF) som et af de helt afgørende elementer for at opnå succes og mindske risikoen for tilbageslag, ” siger forsvarsminister Nick Hækkerup.