Værnepligtsudvalget blev nedsat som følge af aftale om forsvarets ordning 2012-2014. Udvalgets rapport offentliggøres i dag.

Udvalget har opstillet en række forskellige modeller for, hvordan værnepligten – eller det der måtte træde i stedet for – fremadrettet kan indrettes.


Bilag (inkluderet i ovenstående fil)

  • Bilag 1: Kommissorium
  • Bilag 2: Værnepligtens samfundsmæssige funktioner, notat fra Center for Militære Studier
  • Bilag 3: Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed med underbilag
  • Bilag 4: Rekrutteringsvirksomheden ved suspension af værnepligten
  • Bilag 5: Notat vedr. danske soldaters alder på udsendelsestidspunktet
  • Bilag 6: Økonomiske oversigter i tilknytning til kapitel 5 og 6
  • Bilag 7: Årligt indtag på den militære grunduddannelse i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6
  • Bilag 8: Pligtig informationsdag for mænd og kvinder i kombination med model A-D


Tillæg

  • Tillæg: Begrebsforklaring