Det fremgår af Aftale på Forsvarsområdet 2013-2017, at der inden udgangen af maj 2013 gennemføres en ekstern analyse af Forsvarets Auditørkorps.

Analysen er gennemført af konsulentfirmaet The Boston Consulting Group med bidrag fra juraprofessor Gorm Toftegaard Nielsen.

The Boston Consulting Group har analyseret mulighederne for at samle de to nuværende auditørembeder under samme ledelse i København eller Karup. Juraprofessor Gorm Toftegaard Nielsen har undersøgt, om der er andre muligheder end den gældende for at varetage de hensyn, der ligger bag den militære retsplejelovs § 7 om forholdet mellem generalauditøren og de to auditørers stilling og opgaver, herunder eventuelt sammenlagt til en myndighed.

Analyse af Forsvarets Auditørkorps (FAUK)