Hvor lang en periode bidraget reelt vil blive forlænget, vil løbende blive vurderet i lyset af det operative behov og forsvarets muligheder, herunder belastningen på det involverede personel. 

Forsvarsministeren udtaler:

”Det er i Danmarks interesse, at hjælpe franskmændene med deres indsats i Mali. Frankrig løfter en vigtig opgave på vegne af os andre, når de beskytter Mali fra at blive overtaget af grupper, der støtter og udfører terrorisme. Med vores Herkules fly giver vi franskmændene en hånd i det arbejde. Jeg ved fra franskmændene, at de er rigtig glade for vores støtte, og for de danske soldaters professionelle indsats dernede.”

Udenrigsministeren udtaler i den forbindelse:

”Jeg glæder mig over den brede opbakning til en forlængelse af det danske transportflys bidrag til den franskledede internationale indsats i Mali. Ikke bare fra fransk side – men i Mali og det internationale samfund - sættes der stor pris på det danske transportbidrag, og de udsendte danske soldater udfører en væsentlig opgave og gør en konkret forskel. Mit nylige besøg sammen med forsvarsministeren i Mali bestyrkede mig i, at den opgave, vi har påtaget os, er vigtig og meningsfuld.     

Vores militære bidrag understøtter det langsigtede danske arbejde for at skabe en varig fred i Mali. Det bliver ikke let, men det er afgørende, at vi nu støtter aktivt op om de små, men meget vigtige skridt, der tages i disse dage i et af verdens fattigste lande. Det er derfor vi også bidrager til landets demokrati, til den langsigtede økonomiske og sociale udvikling og med hjælp til de mennesker, der har behov for humanitær assistance her og nu.

Jeg har ved flere lejligheder siddet ansigt til ansigt med repræsentanter fra den maliske regering – senest under mit besøg i Mali i starten af marts – og jeg har hver gang understreget vigtigheden af, at den militære indsats følges op med fremskridt på den politiske front, især i forhold til afholdelse af valg i løbet af 2013 og i forhold til at igangsætte en inklusiv dialog mellem alle befolkningsgrupper i Mali. Der er sket visse fremskridt på den politiske front – nok til at Danmark og en række andre donorer har besluttet at genoptage det udviklingspolitiske samarbejde med Mali. Men det går stadig for langsomt, og fra dansk side vil vi fastholde presset på den maliske regering, så den leverer på de løfter, som den har givet sin befolkning og det internationale samfund.”


Baggrund:
FN's Sikkerhedsråd mødes forventeligt ultimo marts for at drøfte FN's generalsekretærs kommende rapport, der ventes at indeholde en anbefaling om at Sikkerhedsrådet bemyndiger en FN-fredsbevarende operation i Mali med fokus på bevarelsen af stabilitet og støtte til den politiske transformationsproces.

Det maliske parlament vedtog den 29. januar 2013 en køreplan for transitionsprocessen, der fokuserer på afholdelse af præsident- og parlamentsvalg inden udgangen af juli 2013, og genopretningen af Malis territoriale integritet, herunder dialog og forsoning med befolkningsgrupperne i det nordlige Mali. Planen er, at der skal afholdes valg inden udgangen af juli i år. Den maliske regering nedsatte den 6. marts 2013 en komite for national dialog og forsoning men mangler fortsat at udpege de forventede 40 personer, som komiteen skal bestå af.

Danmarks engagement i Mali er bredspektret med både politiske, udviklingsmæssige, humanitære og militære indsatser.
Det danske C-130J transportfly støtter den franske ”Operation Serval” i Mali ved at udføre taktisk transport af materiel, personel og forsyninger til svært tilgængelige baser i det centrale og nordlige Mali. Danmark har desuden støttet den afrikansk-ledede styrke i Mali, AFISMA, med 12 mio. kr.

Regeringen besluttede sidste år at afsætte 125 mio. kr. til et nyt Sahel-initiativ med midler fra Freds- og Stabiliseringsfonden fra 2013-17. Initiativet vil bidrage til at øge stabiliteten og sikkerheden i Sahel-regionen gennem indsatser inden for sikkerhedssektorreformer, anti-radikalisering og konfliktløsning. Danmark er allerede kraftigt involveret i dialog og forsoningsarbejde i Mali særligt i forhold til civilsamfundsgrupper i det nordlige Mali, ligesom Danmark kigger på muligheden for at støtte forberedelserne af valg, der ventes afholdt i løbet af 2013.

Danmark har yderligere allerede i mange år været massivt tilstede i Sahel-regionen. Vores samarbejde med Niger og Burkina Faso rækker mere end 20 år tilbage i tiden, og den samlede udbetalingsramme til de tre lande udgør på årsbasis mere end 400 mio. Mali har været et dansk prioritetsland siden 2007, og Danmark har støttet Mali med mere end 600 mio. kr. inden for sektorer som god regeringsførelse, vand og sanitet og landbrug.