NATO’s opgørelse for Danmark indeholder nøgletal over dansk forsvars evne til at transformere input (forsvarsbudgettet og materielinvesteringer) til output (kapaciteter og styrker til rådighed for NATO). Nøgletallene sammenholdes med NATO’s målsætninger og rangeringen i forhold til øvrige NATO-lande.

NATO laver en opgørelse for hvert medlemsland. Opgørelserne udarbejdes for at give NATO et samlet billede af, hvordan medlemslandene prioriterer samt anvender deres ressourcer og kapaciteter. Opgørelserne illustrerer dermed nationernes individuelle bidrag til Alliancen. De medvirker samtidig til at fremme den fortsatte transformation af Alliancens styrker, støtte udviklingen af nødvendige kapaciteter og synliggøre sammenhængen mellem nationernes input og output, herunder hvilke kapaciteter nationerne stiller til rådighed for NATO og internationale operationer. Det er op til nationerne selv at afgøre, om de ønsker at offentliggøre deres nøgletal.

Opgørelsen består af i alt ni parametre. De to første parametre indeholder input (forsvarsbudgettet ud fra BNP i 2011 samt materielinvesteringer ud fra forsvarsbudgettet i 2011). De resterende syv parametre indeholder output (andelen af deployerbare kapaciteter og styrker i 2011 samt andelen af kapaciteter og styrker, der kan være udsendt i en længere periode). Output er målt ud fra det samlede antal danske styrker og det samlede antal kapaciteter i de enkelte parametre til rådighed for internationale operationer i 2011.

Klik her for at se de danske nøgletal